PROFILE

Born on 20 September 1982 in Shanghai, China, Hu Ge (胡歌) is a Chinese actor and singer. With a strong interest in photography, Hu Ge is also great with words, writing meaningful poems and posts as vouched by his posts on his personal blog.
MUSIC

Hu Ge has sung many songs for the soundtracks of his dramas. However, in 2008, Hu Ge released his first full length music album, entitled, "Start". Two years later, he released his second studio album combining new and best selected tracks to compile "Blue Ray".
DRAMA

Gaining popularity and admiration from a very wide audience, he earns himself the title "the king of ancient series". From Li Xiao Yao to a sword master in his latest drama "Xuan Yuan Sword", Hu Ge leaves an unforgettable performance in every drama.
NEWS

MAGAZINE

DID YOU KNOW...?

Find even more about Hu Ge through translated news articles, magazines and interesting facts!

Welcome! Thank you for visiting. Please do check out our "about" page, and don't forget to sign the guestbook! :)

Drama
Sunday, April 26, 2009

SERIES

2003

Dandelion 《蒲公英》 - 26 Episodes
Starring as: Cheng Hao (程灝)
Sun Li, Guan Ying, Hu Ge, Yuan Hong, Patrick Tam, Kenneth Tsang, Cheng Pei Pei

2004

Chinese Paladin 《仙劍奇俠傳》 - 38 Episodes (VCD) 34 Episodes (DVD)
Starring as: Li Xiao Yao (李逍遙)
Hu Ge, Crystal Liu, Ady An, Esther Liu, Bryan Wang, Eddie Pang, Tse Kwan Ho

Strange Tales Of Liaozhai - Xiao Qian 《聊齋之小倩》 - 10/36 Episodes
Starring as: Ning Cai Chen (甯采臣)
Hu Ge, Yang Mi, Eric Kot, Minna Yang, Jeffrey Ji, Wu Zhi Min, He Qi Jing

2005

Fairy From The Wonderland 《天外飛仙》 - 39 Episodes
Starring as: Dong Yong/Di Gua (董永/地瓜)
Hu Ge, Ariel Lin, Bobby Dou, Lu Yi, Tae, Han Xue, Michelle Saram, Tse Kwan Ho

Till Death Do Us Apart 《別愛我》 - 25 Episodes
Starring as: Xu Feng (徐風)
Hu Ge, Vivian Hsu, He Gui, Lin Jia Yu, Jiang Xue, Gu Mei Hua, Bai Yun

2006

Young Warriors 《少年楊家將》 - 43 Episodes
Starring as: Yang Liu Lang (楊六郎)
Hu Ge, Peter Ho, Eddie Peng, Amy Chan, Johnny Chen, Liu Shi Shi, Yuan Hong, Lin Jia Yu

2008

Legend Of The Condor Heroes 《射鵰英雄傳》 - 52 Episodes
Starring as: Guo Jing (郭靖)
Hu Ge, Ariel Lin, Yuan Hong, Liu Shi Shi, Li Jie, Anthony Wong, Bryan Leung, Elvis Tsui

2009

Chinese Paladin 3 《仙劍奇俠傳三》 - 37 Episodes
Starring as: Jing Tian/Long Yang/Fei Lian (景天/龍陽/飛蓬)
Hu Ge, Yang Mi, Wallace Huo, Liu Shi Shi, Tiffany Tang, Jerry Huang, Cristy Guo

2010

The Myth 《神話》 - 50 Episodes
Starring as: Meng Yi/Yi Xiao Chuan/Yi Da Chuan (蒙毅/易小川/易大川)
Hu Ge, Michelle Bai, Zhang Shi, Zhang Meng, Tan Kai, Jin Sha, Zhang Wei, Chen Zi Han

Bitter Coffee 《苦咖啡》 - 20 Episodes
Starring as: Chen Cong (陳琮)
Hu Ge, Michelle Bai, Zuo Xiao Qing, Tan Kai, Han Dong, Jiang Kai, Liu Jia, Liu Jie

Modern People 《摩登新人類》 - 30 Episodes
Starring as: Xie Fei Fan (謝非凡)
Hu Ge, Ivy Chen, Bolin Chen, Jiang Chao, Ma Si Chun, Guo Wei, Yang Zi Tong, Li Yuan

2011

Shangri-La 《香格里拉》 - 30 Episodes
Starring as: Zha Xi Ping Cuo (扎西平措)
Hu Ge, Wang Li Ke, Jin Sha, Zha Xi Dun Zhu, Duo Bu Jie

Unbeatable 《無懈可擊之高手如林》 - 25 Episodes
Starring as: Xu Ran (徐然)
Hu Ge, Tiffany Tang, Roy Qiu, Van Fan, Dong Xuan, Zhang Shi, Qi Wei

Unbeatable 《軒轅劍之天之痕》 - 35 Episodes
Starring as: Yu Wen Tuo (宇文拓)
Jiang Jing Fu, Liu Shi Shi, Gu Li Na Zha, Hu Ge, Tiffany Tang

FILM

2002

Shanghai Women 《假裝沒感覺》 - 94 Minutes
Starring as: Kan Kan (侃侃)
Lu Li Ping, Zhou Wen Qian, Sun Hai Ying, Zheng Zhen Yao, Hu Ge

2004

The Ghost Inside 《疑神疑鬼》 - 100 Minutes
Starring as: Shen Lang (沈朗)
Liu Ye, Barbie Hsu, Gong Bei Bi, Zhan Yi Lin, Hu Ge, Wang Yong Er

2006

Telephone 601 《第601個電話》 - 90 Minutes
Starring as: Xiao Wen (曉文)
Bibi Chow, Cecilia Cheung, Hu Ge, Ben Niu, Zhang Guo Li, Zhang Meng

2008

Butterfly Lovers 《武俠梁祝/劍蝶》 - 103 Minutes
Starring as: Ma Cheng En (馬承恩)
Wu Chun, Charlene Choi, Hu Ge, Ti Lung, Shao Bing, Harlem Yu, Bonnie Xian

2010

1911 《辛亥革命》 - Minutes
Starring as: Lin Jue Min (林覺民)
Jackie Chan, Li Bing Bing, Hu Ge, Jaycee Fong, Tiffany Tang, Zhao Wen Xuan

H U . G E . E N G L I S H . F A N S O U R C E